Tehničke specifikacije

Ember kamini dizajnirani su za zdravu i sigurnu proizvodnju topline.

Ember kamini dizajnirani su za zdravu i sigurnu proizvodnju topline, te su namijenjeni samo za unutarnju uporabu. Drvo i ugljen su jedini preporučeni tipovi goriva. Upotreba i konfiguracija kamina opisani su u nastavku.


Opće informacije

Samo odrasle osobe koje imaju sva potrebna tehnička znanja i vještine za redovno održavanje mehaničkih dijelova kamina, mogu istim i upravljati. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju pored kamina dok je on u upotrebi ili dok se nije u potpunosti ohladio.

Proizvođač nije odgovoran za probleme uzrokovane nepravilnim rukovanjem kaminom ili neovlaštenim servisima. Isto se odnosi i na probleme nastale korištenjem ne-originalnih rezervnih dijelova. Molimo Vas da koristite samo originalne rezervne dijelove te da ih pravodobno zamijenite, izbjegavajući time veće štede i moguće nezgode.

Proizvođač nije odgovoran za postavljanje kamina. Osoba angažirana za postavljanje kamina dužna je provjeriti dimne cijevi, dimnjak i usis zraka. Isto tako, dužna je pratiti upute propisane od strane proizvođača.

Nužno je pridržavanje svih zakonskih odredbi o uvijetima postavljanja kamina, procesu instalacije i buduće upotrebe.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost u sljedećim slučajevima:
  • Instalacija kamina nije učinjena u skladu sa zakonskim zahtjevima zemlje u kojoj se kamin postavlja
  • Instalacija kamina nije provedena u skladu s ispitanim sigurnosnim odredbama
  • Instalacija kamina koja nije provedena u skladu sa priloženim uputama
  • Instalacija od strane neovlaštene osobe
  • Korištenje kamina koje nije u skladu sa propisanim sigurnosnim mjerama
  • Pričvršćivanja i izmijene koje proizvođač nije odobrio
  • Korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova, ili dijelova koji nisu namijenjeni za ovaj model
  • Neredovito održavanje kamina
  • Izvandrednih događaja koji nisu pod utjecajem proizvođača