EU Projekti

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

 

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvojProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: CERTIFIKACIJA PROIZVODA ZA KAMINE PODUZEĆA EMBER KAMIN

Kratki opis projekta: Kroz certifikaciju vlastitih proizvoda jačati će se tržišna pozicija prijavitelja, a samim time i konkurentnost kroz povećanje broja certificiranih proizvoda, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Navedeno će se ostvariti certificiranjem i dobivanjem ocjene sukladnosti za 12 proizvoda kako bi se proizvodi mogli plasirati na nova tržišta za koja je potrebno imati odgovarajuće certifikate.

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Trajanje projekta: 13.11.2017.-13.11.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 1.185.256,07 kn

EU sufinanciranje projekta: 862.692,02 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: INTERNACIONALIZACIJOM DO JAČANJA KONKURENTNOSTI NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA PROIZVODNJE KAMINA

Kratki opis projekta: Odlaskom na međunarodne sajmove jačati će se tržišna pozicija društva a samim time i konkurentnost kroz povećanje broja potpisanih ugovora za minimalno 5, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Navedeno će se ostvariti odlaskom na sajmove i marketinškim aktivnostima kroz 2 godine koliko je potrebno da se realiziraju projektne aktivnosti. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom projekta doći će do povećanja prihoda od prodaje, povećanja prihoda od izvoza i sklopljenih minimalno 5 novih ugovora.

Trajanje projekta: 01.02.2018.-01.06.2019

Ukupnu vrijednost projekta: 794.408,70 kn

EU sufinanciranje projekta: 637.163,99 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: INVESTICIJOM DO POVEĆANE KONKURENTNOSTI I NOVIH TRŽIŠTA - EMBER KAMIN D.O.O.

Kratki opis projekta: Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijima na tržištu EU a i šire. Specifični ciljevi projekta su zadržavanja i širenje segmenta potražnje, zadržavanje statusa izvrsnosti, povećanja ukupne proizvodnje i jačanje kompetentne radne snage. Isto će se ostvariti nabavkom novih strojeva, nabavkom gosp.strojeva, zapošljavanjem minimalno 14 novih zaposlenika, edukacijom zaposlenika, odlaskom na sajam i marketinškim aktivnostima.

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Trajanje projekta: 06.06.2018.-06.10.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 13.934.958,20 kn

EU sufinanciranje projekta: 5.744.598,43 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta: INOVACIJA U S3 PODRUČJIMA: KAMIN R GAS BALANCE TR CONECTION I VRTNI KAMIN-ROŠTILJ

Kratki opis projekta: Predmet ovog projekta je proizvodnja i komercijalizacija 2 inovativna proizvoda: kamin R GAS balance TR conection i Vrtni Kamin - Roštilj. Realizacijom projekta postići će se povećanje konkurentnosti MSP-ova kroz proizvodnju i komercijalizaciju navedenih proizvoda, a s ciljem očuvanja okoliša, zapošljavanja novih zaposlenika i porasta prihoda. 

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Trajanje projekta:  01.07.2020.-01.07.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 34.502.323,29 kn

EU sufinanciranje projekta: 13.012.604,80 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanje i razvoja

Naziv projekta: RAZVOJ ENERGETSKI VISOKOUČINKOVITOG SUSTAVA ZA ZAGRIJAVANJE NA KRUTA GORIVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KORIŠTENJEM INOVATIVNIH TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA

Kratki opis projekta: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Partner: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, OIB:22910368449, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

Trajanje projekta:  01.08.2020 do 01.08.2023

Ukupna vrijednost projekta: 33.329.746,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 23.336.347,54 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.