EU Projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: CERTIFIKACIJA PROIZVODA ZA KAMINE PODUZEĆA EMBER KAMIN

Kratki opis projekta: Kroz certifikaciju vlastitih proizvoda jačati će se tržišna pozicija prijavitelja, a samim time i konkurentnost kroz povećanje broja certificiranih proizvoda, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Navedeno će se ostvariti certificiranjem i dobivanjem ocjene sukladnosti za 12 proizvoda kako bi se proizvodi mogli plasirati na nova tržišta za koja je potrebno imati odgovarajuće certifikate.

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Trajanje projekta: 13.11.2017.-13.11.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 1.185.256,07 kn

EU sufinanciranje projekta: 862.692,02 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: INTERNACIONALIZACIJOM DO JAČANJA KONKURENTNOSTI NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA PROIZVODNJE KAMINA

Kratki opis projekta: Odlaskom na međunarodne sajmove jačati će se tržišna pozicija društva a samim time i konkurentnost kroz povećanje broja potpisanih ugovora za minimalno 5, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Navedeno će se ostvariti odlaskom na sajmove i marketinškim aktivnostima kroz 2 godine koliko je potrebno da se realiziraju projektne aktivnosti. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom projekta doći će do povećanja prihoda od prodaje, povećanja prihoda od izvoza i sklopljenih minimalno 5 novih ugovora.

Trajanje projekta: 01.02.2018.-01.06.2019

Ukupnu vrijednost projekta: 794.408,70 kn

EU sufinanciranje projekta: 637.163,99 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj