EU Projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: CERTIFIKACIJA PROIZVODA ZA KAMINE PODUZEĆA EMBER KAMIN

Kratki opis projekta: Kroz certifikaciju vlastitih proizvoda jačati će se tržišna pozicija prijavitelja, a samim time i konkurentnost kroz povećanje broja certificiranih proizvoda, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza. Navedeno će se ostvariti certificiranjem i dobivanjem ocjene sukladnosti za 12 proizvoda kako bi se proizvodi mogli plasirati na nova tržišta za koja je potrebno imati odgovarajuće certifikate.

Korisnik projekta: Ember kamin d.o.o.

Trajanje projekta: 13.11.2017.-13.11.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 1.185.256,07 kn

EU sufinanciranje projekta: 862.692,02 kn

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šutalo
marketing@ember.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost EMBER kamina d.o.o.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj